• Honda Civic 555

    Nhiều người chấp nhận giá tăng ngày Tết vì cho rằng giá nguyên liệu đầu vào, thuê nhân viên ngày Tết cũng cao hơn, nhưng chất lượng món ăn vẫn phải đặt lên hàng đầu. “Quan trọng giá cả phải niêm yết rõ ràng, hoặc khách đến phải hỏi giá Read more [...]